Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathChallenge Tìm tòi học toán > NHỮNG ĐẲNG THỨC KÌ LẠ!!!

NHỮNG ĐẲNG THỨC KÌ LẠ!!!

  Khi nói về những mối quan hệ khác thường hoặc kì lạ của các số, những đẳng thức sau đây chắc chắn sẽ thuộc hàng kì dị bậc nhất. Trong trường hợp này, sự kì dị chính là nét đẹp. Người đọc có lẽ sẽ tự hỏi vì sao điều này lại xảy ra. Có điểm gì đặc biệt ở những con số này? Khó có thể tìm được một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm và giới hạn các khả năng xảy ra. Có những lúc bản thân các con số nói lên được nhiều điều hơn là lời giải thích. Đây là một trường hợp như vậy. Bạn chỉ cần quan sát các đẳng thức sau và thưởng thức sự khác thường của chúng!

 

\(1^1\) +  \(6^1 + 8^1 = 15 = 2^1 + 4^1 + 9^1\)

\(1^2 + 6^2 +8^2 = 101 = 2^2 + 4^2 + 9^2 \)

 

\(1^1 + 5^1 + 8^1 +12^1 = 26 = 2^1 +3^1 + 10^1 +11^1\)

\(1^2 + 5^2 + 8^2 + 12^2 = 234 = 2^2 +3^2 +10^2 + 11^2\)

\(1^3 + 5^3 + 8^3 +12^3 = 2366 = 2^3 + 3^3 + 10^3 + 11^3\)

 

\(1^1 + 5^1 +8^1 + 12^1 +18^1 + 19^1 = 63 = 2^1 + 3^1 + 9^1 + 13^1 + 16^1 + 20^1\)

\(1^2 + 5^2 + 8^2 + 12^2 +18^2 + 19^2 = 919 = 2^2 + 3^2 +9^2 +13^2 +16^2 + 20^2\)

\(1^3+ 5^3 + 8^3 +12^3 + 18^3 + 19^3 = 15057 = 2^3 + 3^3 + 9^3 + 13^3 + 16^3 + 20^3\)

\(1^4 + 5^4 + 8^4 + 12^4 + 18^4 + 19^4 = 260755 = 2^4 + 3^4 + 9^4 + 13^4 + 16^4 + 20^4\)

 

  Có lẽ không cần phải nói gì tỏng trường hợp này ngoại trừ một lời trầm trồ thán phục. Vẻ đẹp ẩn chứa ngay trong sự kì lạ !

 

Vẻ đẹp toán học

mathchallenge.vn 


Bài viết liên quan