Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

ÔN THI VÀO LỚP 6 HỆ SONG BẰNG

ÔN THI VÀO LỚP 6 HỆ SONG BẰNG CAMBRIDGDE.

Các đề thi thử theo cấu trúc đề thi thật các năm trước. Thời gian làm bài là 60 phút với 40 câu hỏi.

Các câu hỏi từ số 1 đến 38: trắc nghiệm

Các câu hỏi 39, 40: tự luận. Học sinh nên làm tự luận và xem đáp án chi tiết để rút kinh nghiệm cũng như rèn luyện kỹ năng trình bày bài tự luận.

Học phí khóa học: 360.000 đồng/6 tháng hoặc 600.000 đồng/12 tháng.

Cách thức đăng ký: Liên hệ số hotline 0866.16.2019 để được hỗ trợ.

Đề thi thử song bằng Cambridge số 01
Nâng cao 10 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 02
Nâng cao 13 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 03
Nâng cao 8 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 04
Nâng cao 10 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 05
Nâng cao 41 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 06
Nâng cao 13 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 07
Nâng cao 10 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 08
Nâng cao 35 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 09
Nâng cao 3 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 10
Nâng cao 2 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 11
Nâng cao 2 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 12
Nâng cao 3 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 13
Nâng cao 2 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 14
Nâng cao 1 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 15
Nâng cao 1 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 16
Nâng cao 1 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 17
Nâng cao 1 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 18
Nâng cao 2 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 19
Nâng cao 2 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 20
Nâng cao 1 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 21
Nâng cao 0 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 22
Nâng cao 0 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 23
Nâng cao 0 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 24
Cơ bản 0 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 25
Nâng cao 2 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 26
Nâng cao 1 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 27
Nâng cao 3 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 28
Cơ bản 2 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 29
Nâng cao 2 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 30
Nâng cao 2 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 31
Nâng cao 0 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 32
Nâng cao 0 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 33
Nâng cao 0 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 34
Nâng cao 0 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 35
Nâng cao 0 lượt học Chưa học
0%
Đề thi thử song bằng Cambridge số 36
Nâng cao 0 lượt học Chưa học
0%